disclaimer en privacy

Op Bewoording.nl worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.  Bewoording maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten en bijvoorbeeld omdat er soms een youtube video wordt opgenomen. Social icons, zoals delen via Twitter, maken ook vaak gebruik van cookies. Een “cookie” is een tekstbestand dat een website naar uw computer stuurt. Cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. U kunt gerust de browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies. Op Bewoording.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Lees de privacyverklaring van die websites als u wilt weten hoe die sites omgaan met uw gedrag online.

Controleer regelmatig deze verklaring voor het beleid van Bewoording; die kan zonder aankondiging – net als de inhoud van de website – worden gewijzigd. Heeft u vragen of opmerkingen over ons beleid, neem dan contact met ons op.

Er rust intellectueel eigendomsrecht op de gegevens en informatie op deze website. Deze berusten bij Bewoording. Wilt u iets van deze website gebruiken, dan mag dat alleen na schriftelijke toestemming van Bewoording. Ondanks de zorg en aandacht die Bewoording aan de website besteedt, geeft Bewoording geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website. Bewoording geeft evenmin garanties noch aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de site die afkomstig zijn van derden.

Comments are closed.